Tegemoetkoming voor leden van sportclubs.

Verschillende mutualiteiten (ziekenfondsen) geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere volleyballer die lid is bij een volleybalclub aangesloten bij de Vlaamse Volleybalvereniging (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!
Elke mutualiteit heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw sportclub.

U kan daarom best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor.

Voor zover wij weten dragen volgende ziekenfondsen alleszins bij in het lidgeld:

Bovenstaande wordt volledig en vrijblijvend ter informatie van onze leden gegeven en is aboluut niet bindend of houdt evenmin enige verplichting in voor of t.o.v. onze club.