Impressum
Verantwoordelijk voor de inhoud:
Koninklijke Volleybalclub Genk vzw
Richter 17, 3600 Genk
VVB Limburg 0137

Winnaar Beker van Limburg Heren: seizoen 1979-1980 / 1990-1991 / 1994-1995 / 2001-2002 / 2017-2018
Winnaar Beker van Limburg Dames: seizoen 2008-2009 / seizoen 2016-2017
E-mail: info@vcgenk.be
Web: www.vcgenk.be
BTW: BE0461.203.326
AXA: BE47 7510 0326 3280
KBC: BE14 7350 3394 9883

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Koninklijke Volleybalclub  Genk vzw beoogt met deze website de informatie naar haar leden over haar initiatieven te verbeteren. Het is dan ook de bedoeling dat deze informatie zoveel mogelijk bijgewerkt en juist is.
Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.
Koninklijke Volleybalclub Genk vzw kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden.

Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover Koninklijke Volleybalclub Genk vzw geen zeggenschap heeft en waarvoor Koninklijke Volleybalclub Genk vzw geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er wordt op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of door andere problemen kan worden beïnvloed.
Koninklijke Volleybalclub Genk vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

COPYRIGHT

Voor het gebruik van deze website zijn volgende algemene overeenkomsten en voorwaarden van toepassing. Gelieve deze overeenkomsten en voorwaarden zorgvuldig te lezen vermits ze op u als lezer van toepassing zijn bij het gebruik van deze site. Koninklijke Volleybalclub Genk vzw behoudt zich het recht voor om deze overeenkomsten en voorwaarden zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Bij gebruik van de site gaat u akkoord met deze (eventueel gewijzigde) overeenkomsten. Het copyright en andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van alle materiaal opgenomen in de site (inclusief tekst, foto's en ander beeld- en geluidmateriaal) is ofwel eigendom van Koninklijke Volleybalclub Genk vzw ofwel werd van de eigenaren licentie verkregen tot het gebruik op de site. Het is toegestaan de site en onderdelen van de site te gebruiken als uiteengezet in deze voorwaarden en overeenkomsten.

Toegestaan is
  • de informatie op de site te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden;
  • de pagina's van de site te printen voor gebruik in overeenstemming met bovenstaande.
Niet toegestaan is
  • het systematisch verveelvoudigen van substantiële delen van de site, hetzij door het printen op papier, hetzij door het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enig andere manier;
  • het verwijderen of veranderen van informatie en/of andere delen van de site of het anderzins gebruiken van de site dan op de wijze zoals uiteengezet in deze voorwaarden en overeenkomsten;
  • te deeplinken naar delen van de site zonder toelating van de webmaster;
  • de site te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. Ten allen tijden zijn de geldende wetten en reguleringen in acht te nemen.