G D P R

Beste Bezoeker,

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vooral bekend als GDPR, van kracht. AVG wijzigt hoe bedrijven en organisaties omgaan met persoonlijke gegevens van EU-burgers. Hoewel AVG in het leven is geroepen voor de burgers van Europa, heeft de invoering ervan ook gevolgen voor onze vereniging vermits wij actief zijn in de EU.
Als volleybalclub hebben wij dan ook de nodige stappen ondernomen om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving rond persoonsgegevens.

1. Bewustmaking
Alle mensen binnen KVC Genk vzw zijn zich bewust van de nieuwe regelgeving rond de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel gekend als GDPR (General Data Protection Regulation ) en de gevolgen dat dit heeft op de organisatie.

2. Dataregister
We hebben in kaart gebracht met welke andere organisaties wij je persoonsgegevens delen en of deze organisaties zich ook aan de nieuwe regelgeving hebben aangepast. Dit omvat zowel de verschillende volleybalbonden als het bedrijf dat de hosting servers van onze website beheert en de organisatie die zich bezighoudt met het registreren van onze domeinnaam.

3. Communicatie
We hebben onze privacy verklaring aangepast zodat ze helderder is en beter aansluit bij de nieuwe regelgeving. Via dit bericht brengen wij al onze leden en websitebezoekers hiervan op de hoogte.

4. Rechten van de betrokkenen
Als spelend of niet-spelend lid van KVC Genk vzw of als symphatisant die zich heeft geregistreerd via deze website, kan je steeds opvragen welke persoonsgegevens wij bijhouden.
Indien blijkt dat er wijzigingen aan onze gegevens nodig zijn, zullen wij deze onmiddellijk doorvoeren. Ook zullen wij alle gegevens verwijderen uit ons databestand indien hierom gevraagd wordt.  Je  persoonsgegevens zullen door ons ook nooit worden doorgegeven aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

5. Datalekken
 Je persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard om eventuele datalekken te voorkomen.

Mocht je als lezer vragen hebben in verband met ons beleid rond persoonsgegevens, mag je ons altijd contacteren via de contact pagina van onze website.
Een uitgebreide verklaring kan je hier lezen: PRIVACY

KVC Genk vzw
24 mei 2018