Gedragscodes

 
Gedragscode Bestuurders
Bestuurders hebben een bepaalde verantwoordelijkheid binnen een club. Ze moeten er op toezien dat de huisregels en gedragscodes van de club duidelijk zijn voor al hun leden en dat deze bovendien nageleefd worden. Ze moeten nadenken over eventuele sancties bij het overtreden van de gedragscode. Een transparante communicatie naar de leden toe is hierbij belangrijk.
Verder dienen de bestuurders een voorbeeldfunctie aan te nemen binnen de club en dienen ze zich uiteraard zelf aan de regels te houden.
Wij stellen onderstaande gedragscode voor voor de bestuurders:

Gedragscode Bstuurders
Gedragscode trainers
Dat trainers van belang zijn in een Volleybalclub, hoeven we waarschijnlijk niet meer uit te leggen.
Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding van onze spelers en zijn bovendien multifunctioneel. Zo hebben ze naast de trainingen geven en wedstrijden begeleiden, vaak extra rollen die ze dienen op te nemen. Zo zijn ze vaak teachers voor de spelers en vullen ze als het ware een opvoedende rol in. Ze trachten de spelers de juiste normen en waarden mee te geven en werken aan de spelers en het team in hun geheel.
Voor de trainers stellen we volgende gedragscode voor:
Gedragscode Trainers

Gedragscode spelers / speelsters
De spelers zijn de vertegenwoordigers van onze clubs op het veld. Als club staan wij enorm achter het fairplay-gebeuren en niets is mooier om te zien dan spelers die sportief met elkaar, hun tegenstanders, de officials, de coaches, het publiek, ... omgaan.
Voor de spelers stellen we volgende gedragscodes voor:

Gedragscode Spelers
Gedragscode ouders, grootouders en supporters
Fair handelen en fair supporteren getuigt van klasse.Beoordeel sporters op hun prestaties en niet op hun uiterlijk of talent.
Maak zelf geen racistische of seksistische opmerkingen en ga in tegen wie je zulke opmerkingen hoort maken.
Sport is leuk. Hou het zo, voor anderen en voor jezelf, ook wanneer de sport de emoties hoog doet oplaaien.Of je nu in het Nederlands, Frans of Engels supportert, “supporteren”, “supporter” en “to support” betekent allemaal hetzelfde, nl. ondersteunen. Moedig dus aan en blijf altijd positief.
Respecteer zeker de beslissing van de scheidsrechter, zelfs indien die beslissing niet overeenkomt met hoe jij het ziet of meent gezien te hebben.
Respecteer ook de tegenstander. Zonder hen is er immers geen wedstrijd.
Wees sportief en fair en wees zo een voorbeeld voor (jonge) sporters en laat (jonge) sporters genieten van hun sport.
Voor de supporters stellen we volgende gedragscodes voor:
Gedragscode Ouders