Gedragscodes

 
Gedragscode Bestuurders
Bestuurders hebben een bepaalde verantwoordelijkheid binnen een club. Ze moeten er op toezien dat de huisregels en gedragscodes van de club duidelijk zijn voor al hun leden en dat deze bovendien nageleefd worden. Ze moeten nadenken over eventuele sancties bij het overtreden van de gedragscode. Een transparante communicatie naar de leden toe is hierbij belangrijk.
Verder dienen de bestuurders een voorbeeldfunctie aan te nemen binnen de club en dienen ze zich uiteraard zelf aan de regels te houden.
Wij stellen onderstaande gedragscode voor voor de bestuurders:

Gedragscode Bstuurders

Gedragscode trainers
Dat trainers van belang zijn in een Volleybalclub, hoeven we waarschijnlijk niet meer uit te leggen.
Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding van onze spelers en zijn bovendien multifunctioneel. Zo hebben ze naast de trainingen geven en wedstrijden begeleiden, vaak extra rollen die ze dienen op te nemen. Zo zijn ze vaak teachers voor de spelers en vullen ze als het ware een opvoedende rol in. Ze trachten de spelers de juiste normen en waarden mee te geven en werken aan de spelers en het team in hun geheel.
Voor de trainers stellen we volgende gedragscode voor:
Gedragscode Trainers

Gedragscode spelers
De spelers zijn de vertegenwoordigers van onze clubs op het veld. Als club staan wij enorm achter het fairplay-gebeuren en niets is mooier om te zien dan spelers die sportief met elkaar, hun tegenstanders, de officials, de coaches, het publiek, ... omgaan.
Voor de spelers stellen we volgende gedragscodes voor:

Gedragscode Spelers