Lidgeld 2024-2025
Voor seizoen 2024-2025 is het lidgeld vastgelegd volgens de lijst hieronder. In dit lidgeld is de speeluitrusting van ERREA begrepen. Deze uitrusting blijft wel eigendom van de club en moet aan het einde van het seizoen worden ingeleverd. Wel bieden wij ieder lid de mogelijkheid om aan het einde van het seizoen zijn of haar uitrusting gratis of  tegen een gereduceerde prijs over te nemen.

De hoogte van het lidgeld werd vastgelegd in functie van het aantal trainingsuren en het al of niet spelen van wedstrijden in comptitie en beker en kan, afhankelijk van de individuele situatie, per speler/speelster afwijken van de hieronder vermelde bedragen.
De korting van 40,- € per bijkomend jeugdlid uit hetzelfde gezin blijft gehandhaafd (niet van toepassing indien het eerste lidmaatschap een van de Nationame teams of Recreanten betreft. Lidgeld voor Speeltuin of Volleybalschool is eveneens steeds zonder korting).

Nationale 1 Heren in overleg
Provinciale U17 Jongens € 430,00 Provinciale U17 Meisjes A
€ 485,00
Nationale 2 Heren in overleg
Provinciale U15 Jongens  € 405,00 Provinciale U17 Meisjes B
€ 455,00
Promo 2 Heren € 455,00 Provinciale U13 Jongens € 430,00
Provinciale U15 Meisjes
€ 405,00
 Promo 3 Heren € 150,00     Provinciale U13 Meisjes € 405,00
Promo 1 Dames € 330,00   Provinciale U11 Meisjes € 405,00
Nationale 2 Dames in overleg
  Provinciale Meisjes (geen competitie)
€ 250,00
Promo 2 Dames € 455,00
Promo 3 Dames € 455,00 Speeltuin (per reeks van 10 lessen)  € 80,00  Speeltuin (per reeks van 10 lessen) € 80,00
Promo 4 Dames € 455,00            
 Recreanten Heren / Dames € 150,00
G-Team Netbal € 50,00
De betaling van het lidgeld gebeurt naar keuze in 1x of gespreid over 2x waarbij het voorschot van € 250,00 dient te worden betaald uiterlijk op 15 juli 2024 en het saldo in september 2024.
De betaling dient te gebeuren via overschrijving naar onze rekening BE47 7510 0326 3280 (BIC: AXABBE22), t.n.v. KVC Genk vzw, Richter 17, 3600 Genk, met vermelding “lidgeld 2024-2025 + naam & voornaam”.
In geval van een laattijdige betaling kan eventueel een administratieve meerkost van € 35,00 worden aangerekend.

Opmerking:

- In het lidgeld betaald vor het oudste spelende lid van de club, is een (1) jaarabonnemenet begrepen met gratis toegang tot alle competitiewedstrijden van onze nationale teams en een (1) eetbon in te ruilen voor een pasta tijdens ons pastaweekend.

- Als lid van een mutualiteit kan je eveneens genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld bij een sportclub. Hiervoor contacteer je best je mutualiteit of vraag naar het formulier bij onze bestuursleden

- Ieder bij onze club aangesloten spelend lid kan daarenboven, na betaling van het volledige lidgeld, ook deelnemen aan de zomeractiviteiten van Koninklijke Volleybalclub Genk.

 BELANGRIJK

Een spelend lid dat afhaakt in het reeds begonnen seizoen en wenst geschrapt te worden of wil transfereren naar een andere club, zal voor het seizoen 2024-2025 ofwel een tussenkomst in de algemene clubkosten moeten betalen, ofwel het reeds betaalde lidgeld (gedeeltelijk) terug krijgen onder volgende voorwaarden:

  1. het lidgeld van de vorige jaren moet volledig betaald zijn. Een eventuele achterstal wordt eerst verrekend.
  2. voor een lid +16 jaar wordt 50 € aangerekend als kosten, voor een lid - 16 jaar wordt 30 € aangerekend als kosten.
  3. indien het lid tijdens het seizoen 2024-2025 reeds heeft deelgenomen aan een of meerdere trainingen/wedstrijden/tornooien zal per training/wedstrijd/tornooi 2,50 € in rekening worden gebracht.
  4. in geval van teruggave van het lidgeld wordt alleen het resterende verschil terugbetaald. Bij een latere heraansluiting zal extra 30 € kosten bij het lidgeld worden gerekend.
  5. een terugbetaling van lidgeld zal enkel gebeuren indien het lid stopt VOOR het einde van de heenronde. In het andere geval wordt niets terugbetaald.
  6. een transfer zal pas worden goedgekeurd en ondertekend na ontvangst van de hierboven vermelde kosten.
 Besluiten
  1. Alle aangesloten spelende leden, of hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders, voogd), nemen kennis van en aanvaarden het “Huishoudelijk Reglement”. Op die manier tekenen zij als het ware een “Charter” met de Koninklijke Volleybalclub  Genk;
  2. Op die manier creëren zij een band met onze club, die verder moet gaat dan de eigen ploeg en de eigen wedstrijden. Het bestuur hoopt inderdaad op een regelmatig onderling contact tussen de verschillende geledingen van onze volleybalclub, waarbij de jeugdspelers de senioresploegen komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden in onze eigen "EURASSURhal", Richter 17, 3600 Genk (op zaterdagavond of zondagnamiddag).
    Omgekeerd moeten de oudere spelers steun verlenen aan de jongeren in de vorm van peterschap, training en begeleiding van jeugdploegen en door een voorbeeldfunctie tijdens de verschillende activiteiten. Het vormt de beste stimulans voor een blijvende interesse voor de volleybalsport en voor het eigen leer- en groeiproces, waarbij zowel de louter sportieve ontwikkeling als algemeen opvoedkundige aspecten aandacht krijgen.

Voor de Raad van Bestuur van de Koninklijke Volleybalclub Genk vzw,
de secretaris
Genk, 01-06-2024