'KVC' BEACHPARK

"RESERVERING BEACHTERREIN"

Richter 17 - 3600 Genk

REGLEMENT

 • Om een Beachvolleybalterrein te reserveren moet je je eerst aanmelden of registreren op deze site.
 • De terreinen worden voorlopig gratis ter beschikking gesteld. Een reservatie via deze site is wel vereist.
 • Tijdens de uren van uitbating van de beachbar of van de Passeur kunnen er beachballen worden geleend tegen overhandiging van een (1) identiteitskaart per beachbal als onderpand.
 • De kleedkamers en de douches zijn enkel geopend tijdens de uren van uitbating van de beachbar of van de Passeur.
 • Tijdens de uren van uitbating van de beachbar of van de Passeur is het niet toegestaan eigen drank mee te brengen en/of te nuttigen.
  Uitzondering wordt gemaakt voor plat water.
  Drinkflessen kunnen bijgevuld worden met gekoeld en gefilterd water aan het fonteintje onder aan de binnentrap.
 • Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van reden reservaties te weigeren of aan te passen.
 • Eigen leden krijgen steeds voorrang bij reservatie.
 • Het is niet toegelaten om vanuit de buitenterreinen de indoorhal te betreden.
 • De beachterreinen, het verharde terras, de Eurassurhal en de Passeur zijn rookvrije zones.
  Wij vragen dan ook aan alle rokers om dit te respecteren.
 • Gooi zeker geen sigarettenpeuken in de plantenbakken of op de grond.
 • Om veiligheidsredenen is het absoluut verboden om met glas of glazen voorwerpen op het zand te komen.
 • Gebroken glazen op het terras moeten onmiddellijk opgeruimd worden.
 • Loop niet met blote voeten op de verharding (klinkers). Er kan altijd iets liggen waar je je aan kan kwetsen.
 • Bescherm u tegen de zon, draag aangepaste kledij om te spelen.
 • Tijdens de openingsuren kunnen vrije terreinen eveneens ter plaatse worden gereserveerd.
  Een reservatie via deze site krijgt echter steeds voorrang.
 • Bij het toekennen van een reservatie wordt het concept "fair use" toegepast.
  Indien hier misbruik van wordt gemaakt heeft de club ten alle tijden het recht om reeds bevestigde reservaties te annuleren.
 • Alle inbreuken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot een weigering van toegang of verdere deelname.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of kwetsuren indien onze richtlijnen niet werden gevolgd.
 • Veel plezier en succes.