Koninklijke Volleybalclub Racing Genk
Technische Volleyballijn

Technische Lijn 2017

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van het bestuur van KVC Racing Wara Genk vzw.

 Voor het openen van deze brochure is de Acrobat Reader nodig. Deze kan hier worden gedownload: Adobe Reader