Volleybalterrein reserveren ?

In overeenstemming met de ons opgelegde maatregelen hebben wij de toegang tot onze beachterreinen onder strikte voorwaarden terug open gesteld.
Het is nu opnieuw mogelijk om een of meerdere beachterreinen te reserveren, voorlopig met een maximum van 4 personen (ouder dan 13 jaar) of 10 spelers (jonger dan 13 jaar) + 1 trainer  per terrein.

OPMERKING: beachterreinen kunnen enkel worden gereserveerd na registratie via deze website.
Een bij onze club GEREGISTREERDE en AANGESLOTEN trainer of speler kan een OUTDOORTERREIN reserveren.
Wij hebben het recht de toegang te ontzeggen aan personen die de beachterrreinen bezetten zonder voorafgaande reservering.


Hieronder vind je de richtlijnen voor spelers, trainers en ouders.

Richtlijnen voor spelers

 • Het is niet de bedoeling om op eigen houtje sportactiviteiten op te starten in een openbare ruimte. Dit gebeurt steeds in overleg met de lokale overheid en de club.
 • Vermijd onnodig fysiek contact tussen ploegmaats.
 • Heb je koorts (38°C) of ben je ziek? Blijf thuis!
 • Hoest en nies in je elleboog, papieren zakdoekjes neem je in een afgesloten zakje mee naar huis.
 • Was en desinfecteer je handen en onderarmen voor en na de training.
 • Je raakt jouw gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Je arriveert net voor het aanvangsuur op de accommodatie. Ben je te vroeg? Dan wacht je best buiten aan de ingang van de accommodatie.
 • Bij thuiskomst neem je een grondige douche als dat niet ter plekke kan.
 • Alle kleren worden gewassen als je thuis bent.
 • Word je gebracht door iemand van je gezin? Alleen jij stapt uit.
 • Beperk het toiletbezoek tot een absoluut minimum op de locatie.
 • Gebruik enkel het aangeboden en gedesinfecteerd materiaal. Je geeft geen eigen materiaal door aan elkaar.
 • Je raakt het net en de palen niet aan.
 • Je gebruikt enkel ballen die de club of accommodatie aanbiedt.
 • Breng zelf een flesje desinfecterende gel mee.

Richtlijnen voor trainers

 • De coach is dé verantwoordelijke op het terrein die alles in de gaten houdt.
 • Ondanks dat contact in de trainingsbubbel is toegestaan, raden we toch aan om deze bubbels niet onnodig te mixen.
 • De coach overloopt bij het begin van de training nogmaals duidelijk de te volgen richtlijnen die te maken hebben met afstand en hygiëne.
 • De minimumafstand van 1,5 meter valt weg. Dat wil dus zeggen dat contact en blok is toegestaan. Er kunnen dus wedstrijdvormen binnen de eigen trainingsbubbel plaatsvinden;
 • Wedstrijden tegen andere trainingsbubbels (oefenwedstrijden) worden nog afgeraden. 
 • Spreek duidelijke gedragsregels af.
 • Zorg voor een gestructureerde en grondige voorbereiding van je training zodat er geen misverstanden ter plaatse kunnen gebeuren.
 • Reageer streng op een overtreding van een maatregel.
 • Breng zelf een flesje desinfecterende gel mee.
 • Zorg zelf voor extra bescherming, zoals een mondmasker of handschoenen als je dat nodig acht.

Richtlijnen voor ouders

 • Hou je kind ten allen tijde thuis als het zich, of een familielid, niet 100% in orde voelt.
 • Laat je kind niet vertrekken naar sportactiviteiten waarvan de richtlijnen niet op voorhand zijn besproken met de leden.
 • Informeer je kind nogmaals over de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen voor die aan de sportactiviteit deelneemt.
 • Je hebt als ouder geen toegang tot als toeschouwer, tenzij dat in een specifiek geval noodzakelijk is.
 • Geef je kind een eigen gevulde drinkbus mee. Flessen en water delen is op dit moment uit de boze en wordt ten stelligste afgeraden.

Hoe desinfecteer je sportmateriaal?

 • De eerste start is het reinigen van materiaal met water en zeep. Reinig het materiaal met een propere vaatdoek en droog het af met een propere huishoudhanddoek. Na afloop van de training herhaal je dit en ledig je de emmer.
 • Daarnaast is het aangeraden om het materiaal ook te desinfecteren. Dat doe je door een emmer te vullen met water en een desinfecterend middel. Vervolgens reinig je het materiaal met een propere vaatdoek waarna je dit droogt met een propere huishoudhanddoek. Na afloop van de training herhaal je dit en ledig je de emmer.