Koninklijke Volleybalclub Racing Genk
1956 - 2006
50 JAAR VOLLEY GENK

50jaarvcgenk

Deze brochure werd samengesteld ter gelegenheid van de viering van het
50-jarig bestaan van Volleybalclub Genk en het ontvangen van de eretitel "Koninklijk"

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van KVC Racing Genk vzw.

Voor het openen van deze brochure is de Acrobat Reader nodig. Deze kan hier worden gedownload: Adobe Reader