Lidgeld

Het clubbestuur heeft voor seizoen 2017-2018  het lidgeld vastgelegd volgens de lijst hieronder. In dit lidgeld is een volledig nieuwe speluitrusting van ERREA begrepen. Deze uitrusting blijft gedurende 3 seizoenen eigendom van het team waarna ieder lid de mogelijkheid heeft zijn uitrusting over te nemen (40 € bij vertrek einde seizoen 2017-2018, 20 € bij vertrek einde seizoen 2018-2019 en gratis einde seizoen 2019-2020).
De korting van 40,- € per bijkomend jeugdlid uit hetzelfde gezin blijft gehandhaafd (niet van toepassing indien het eerste lidmaatschap Heren Liga B, 2e Divisie of Recreanten betreft. Lidgeld voor Speeltuin is eveneens steeds zonder korting).

Heren Liga B € 380,00   Scholieren Heren € 300,00   Miniemen Jongens € 255,00
2e Divisie Heren € 380,00   Scholieren Dames € 300,00   Miniemen Meisjes € 255,00
Provinciale Heren € 300,00   Kadetten Jongens € 285,00   Pré-Miniemen Jongens € 255,00
Provinciale Dames € 300,00   Kadetten Meisjes € 285,00   Pré-Miniemen Meisjes € 255,00
            F-jeugd Jongens/Meisjes € 185,00
Recreanten Heren / Dames € 160,00         Speeltuin (per reeks van 10 lessen) € 65,00

Omdat vorig seizoenen steeds opnieuw is gebleken dat veel spelers en/of speelsters voor aanvang of in de loop van het seizoen wegens bv. studieredenen, hobby’s of tijdsgebrek, beslissen om niet langer deel te nemen aan de volleybalactiviteiten binnen onze vereniging, werd vastgelegd dat het lidgeld ten laatste op 30 april 2017 moet worden betaald.
De betaling dient te gebeuren via overschrijving naar onze rekening BE47 7510 0326 3280 (BIC: AXABBE22), t.n.v. KVCR Wara Genk vzw, Richter 17, 3600 Genk, met vermelding “lidgeld 2016/2017 + naam & voornaam” of contant tijdens onze pasdagen op 29 en 30 april 2017..
We willen bij deze aandringen op de stipte betaling van het lidgeld voor einde april 2017, dit omdat wij als club de samenstelling van de verschillende teams tijdig aan de Volleybalbond dienen door te geven.
Mocht na 30 april 2017 alsnog blijken dat men toch verder deel wil uitmaken van de club, wordt voor de herinschrijving kan, boven op het normale lidgeld, een bijkomende administratieve kost van € 30,- worden doorgerekend.

 Opmerking:

- Als lid van een mutualiteit kan je eveneens genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld bij een sportclub. Hiervoor contacteer je best je mutualiteit.

- Ieder bij onze club aangesloten spelend lid kan daarenboven, na betaling van het volledige lidgeld, ook deelnemen aan de zomeractiviteiten van Koninklijke Volleybalclub Racing Wara Genk.

 BELANGRIJK:

Een spelend lid dat afhaakt in het reeds begonnen seizoen en wenst geschrapt te worden of wil transfereren naar een andere club, zal voor het seizoen 2017-2018 ofwel een tussenkomst in de algemene clubkosten moeten betalen ofwel het reeds betaalde lidgeld terug krijgen onder volgende voorwaarden:

  1. het lidgeld van de vorige jaren moet volledig betaald zijn. Een eventuele achterstal wordt eerst verrekend.
  2. voor een lid +16 jaar wordt 50 € aangerekend als kosten, voor een lid - 16 jaar wordt 30 € aangerekend als kosten.
  3. indien het lid tijdens het seizoen 2017-2018 reeds heeft deelgenomen aan een of meerdere trainingen/wedstrijden/tornooien zal per training/wedstrijd/tornooi 2,00 € in rekening worden gebracht.
  4. in geval van teruggave van het lidgeld wordt alleen het resterende verschil terugbetaald. Bij een latere heraansluiting zal extra 30 € kosten bij het lidgeld worden gerekend.
  5. een terugbetaling van lidgeld zal enkel gebeuren indien het lid stopt VOOR het einde van de heenronde. In het andere geval wordt niets terugbetaald.
  6. een transfer zal pas worden goedgekeurd en ondertekend na ontvangst van de hierboven vermelde kosten.

 Besluiten:

  1. Alle aangesloten spelende leden, of hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders, voogd), nemen kennis van en aanvaarden het “Huishoudelijk Reglement”. Op die manier tekenen zij als het ware een “Charter” met de Koninklijke Volleybalclub Racing Wara Genk;
  2. Op die manier creëren zij een band met onze club, die verder moet gaat dan de eigen ploeg en de eigen wedstrijden. Het bestuur hoopt inderdaad op een regelmatig onderling contact tussen de verschillende geledingen van onze volleybalclub, waarbij de jeugdspelers de senioresploegen komen aanmoedigen tijdens hun wedstrijden in onze eigen "EURASSURhal", Richter 17, 3600 Genk (op zaterdagavond of zondagnamiddag).
    Omgekeerd moeten de oudere spelers steun verlenen aan de jongeren in de vorm van peterschap, training en begeleiding van jeugdploegen en door een voorbeeldfunctie tijdens de verschillende activiteiten. Het vormt de beste stimulans voor een blijvende interesse voor de volleybalsport en voor het eigen leer- en groeiproces, waarbij zowel de louter sportieve ontwikkeling als algemeen opvoedkundige aspecten aandacht krijgen.

Voor de Raad van Bestuur van de Koninklijke VC Racing Wara Genk vzw,
de secretaris
Genk, 20-03-2017